16 Cze

LAUREACI KONKURSU POD HASŁEM „MOJA OJCZYZNA”

16 czerwca zostały wręczone nagrody laureatom konkursu „MOJA OJCZYZNA”.

W konkursie wzięły udział dzieci w trzech kategoriach wiekowych:

  • 4 – 6 latki (przedszkolaki)
  • 7 – 9 lat
  • 10 – 12 lat

Laureatami konkursu zostali:

  • Miłosz Piasecki
  • Hanna Milczarek
  • Antonina Janicka
  • Hanna Byczyńska
  • Krzysztof Grzeszczak
  • Miłosz Ciesielski
  • Szymon Byczyński

 

1

2

3

5

 

 

6

74

01 Cze

WYNIKI KONKURSU W 230 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Nagrodę w konkursie poetycko-literackim z okazji 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA OTRZYMAŁ OLIWIER KUCHARCZYK.

IMG_20210527_100303_1

Nagrody za wykonanie piosenki pt. „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

Laureatki konkursu on-line piosenki patriotycznej z okazji 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

NAGRODĘ OTRZYMAŁY: JOWITA BARTCZAK ORAZ MAJA BEINEK

IMG_20210527_095905_1  IMG_20210527_100421_1

NAGRODĘ OTRZYMAŁY TAKŻE DZIECI Z GRUPY „MOTYLKI” i Z GRUPY „SÓWKI” Z PRZEDSZKOLA W DOLANACH PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RATYNIU ZA WYKONANIE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ.

                187546234_1559655930890070_8893432945882353834_n              189112710_1447215445622006_4988593694502248874_n

12 Maj

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób znajdujących się w obszarze monitorowanym

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób znajdujących się w obszarze monitorowanym:
Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zebranych w systemie monitoringu jest: Gminny Ośrodek Kultury w Lądku z siedzibą ul: Rynek 26, 62-406 Lądek z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: gokladek@vp.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem: iod@comp-net.pl
Monitoring prowadzony jest w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni publicznej ,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postepowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora udzielenia informacji czy przetwarzane Państwa dane osobowe oraz uzyskania dostępu do nich.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej GOK oraz w siedzibie GOK

obiekt-monitorowany-tabliczka-naklejka

31 Mar

XVI ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

02 kwietnia XVI ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II
2005 – 2021
JPII

Miłość mi wszystko wyjaśniła…

Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała –
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla
cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic
z fali huczącej, nie opartej
o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej,
która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach
nie osrebrzonych tchnie.

Więc w tej ciszy ukryty ja – liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.

Jan Paweł II

26 Mar

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną został rozstrzygnięty.
Brały w nim udział dzieci z 3 szkół podstawowych: z Ciążenia, Lądku i Ratynia.
Komisja konkursowa w składzie:
– Marta Portala
– Milena Knopkiewicz
– Piotr Kaźmierczak
powołana przez Gminny Ośrodek Kultury w Lądku oceniła prace i przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych:
– klasy 0 – III
– klasy IV – VI
– klasy VII – VIII

LAUREACI:
• Ze Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Ciążeniu z klasy III – praca zbiorowa
– Maria Kowalewska
– Nadia Pałucka
– Bartosz Matecki
– Filip Widerowski

• Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Wojska Polskiego w Lądku z klasy II i III – prace indywidualne
– Filip Siwiński kl. II
– Marysia Orchowska kl. III

• Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Orła Białego w Ratyniu z klasy VI i VIII – prace indywidualne
– Zuzanna Kruszyna kl. VI
– Anna Tomaszewska kl. VIII

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie i zachęcamy do brania udziału w następnych.

IMG_20210324_092825 IMG_20210324_153154 IMG_20210325_131327 IMG_20210325_131426 IMG_20210325_131504_1 received_233363715158365 received_244203260764923 received_486344989390885

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST