„Trening skutecznej komunikacji”

Fundacja „Unia Nadwarciańska” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Warto Pomagać” i GOK Lądek realizuje projekt „Aktywny obywatel – szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2017.
W dniu 24 maja odbyła się debata społeczna, kolejnym działaniem będą warsztaty „Trening skutecznej komunikacji” dla 24 osobowej grupy kandydatów na liderów społecznych.
Pierwsze spotkania warsztatowe odbędą się 8 czerwca w GOK w Lądku o godz. 17:00