j. angielski

ANGIELSKI-DZIECI

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W LĄDKU

Przewidywane grupy wiekowe:

Grupa I: 5-6 lat
Grupa II: 7-8 lat
Grupa III: 8-9 lat
Grupa IV: 10- 11 lat (4klasa)
(Mogą wystąpić zmiany ze względu na ilość dzieci w grupie)

Informacje:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki Trwają 60min.
Dla 5-6 latków 30 min

Płatność: 40zł/miesiąc. Dla 5 -6 latków 20 zł/m-c. Środki te przeznaczone są m.in. na zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć. Płatności proszę dokonywać na początku każdego miesiąca.

Pomimo, iż dziecko nie będzie na każdych zajęciach, płatność dotyczy za cały miesiąc, ponieważ wszystkie środki dydaktyczne są przeznaczane dla każdego dziecka indywidualnie i otrzyma ono zaległe materiały.

Jeżeli dziecko zrezygnuje na stałe z uczestnictwa w zajęciach proszę o wcześniejszy kontakt.

Każde dziecko otrzyma „activity card”. Jest to karta aktywności uczniów. Uczniowie będą wklejać na nią naklejki, które otrzymają za zaangażowanie na zajęciach i za prace domowe.

Na koniec roku szkolnego za pomocą „activity card” zliczone zostaną punkty. Dzieci otrzymają medale.

W maju 2017 r. opłata będzie wyższa ze względu na zakup nagród dla wszystkich dzieci (ok. 10-15zł). W razie jakichkolwiek zastrzeżeń proszę o kontakt.

Przewidziane są występy grup na różnych gminnych imprezach.

Dzieci na zajęcia mogą ze sobą przynosić napój.

Każde dziecko podczas zajęć powinno mieć ze sobą:
– activity card
– zeszyt, w którym wkleja poznane słownictwo (jeżeli ktoś posiada zeszyt z zeszłego roku może go kontynuować)
– teczkę lub folie do schowania prac dodatkowych
– piórnik

Jeżeli dziecka nie było na wcześniejszych zajęciach, proszę aby zgłosiło się na początku zajęć, aby otrzymać zaległe materiały.

Raz w miesiącu wypada impreza tematyczna. Dlatego dodatkowo na początku roku szkolnego poproszę Państwa o wypełnienie zgody na przeprowadzenie takich zajęć. Przykładowa tematyka zajęć: Halloween, Boże Narodzenie, Karnawał, Dzień Dziecka.*

Podczas takich zajęć czas przeznaczony jest głównie na taniec i zabawy w języku angielskim. Przewidziany jest poczęstunek: słodkości, owoce, napoje.

Jeżeli Państwo mają pomysł na zajęcia i inne sugestie, jestem otwarta na nowe propozycje.

W razie potrzeby proszę kontaktować się ze mną pod numerem telefonu:
Monika Włodarczyk 782672288

Czego dzieci nauczą się podczas zajęć z języka angielskiego?
Zajęcia z języka angielskiego przeprowadzane są głównie poprzez zabawę. Dzieci uczą się:
– podstawowego słownictwa
– poznają podstawowe zwroty
– nauczą się jak należy się przedstawić
– przyswoją podstawową gramatykę
Na zajęciach dzieci dużo się ruszają, tańczą i śpiewają, wykonują ćwiczenia manualne, rysują, pracują w grupie i parach, tworzą projekty, uczestniczą w zabawach. Zdarzają się zajęcia, na których nauczyciel rozmawia z dziećmi jedynie w języku angielskim (wydaje polecenia, tłumaczy w języku angielskim).

Grupa najstarsza (10-11) – zajęcia głównie będą się opierały na ćwiczeniach gramatycznych i ze słownictwa. Co nie oznacza, że zabraknie zabawy. Na zajęciach mogą pojawiać się „kartkówki” ze słownictwa, które nie będą oceniane. Jeżeli uczniowie zdobędą określoną liczbę punktów, otrzymają dodatkową naklejkę do „activity card”. Zajęcia będą się opierać na podręcznikach i materiale przerabianym w szkole.

ANGIELSKI-DOROŚLI

„Do you speak English?
Język angielski jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie. Dlatego, aby móc się porozumieć z obcokrajowcami powinniśmy doskonalić ten język. Z tego powodu została utworzona sekcja języka angielskiego w Lądkowskim Uniwersytecie Ludowym. Zajęcia odbywają się od listopada 2015r. we wtorki o godz. 18.00. Na samym początku uczestnicy byli pełni obaw, czy będą potrafili sprostać temu wyzwaniu. Na szczęście „strach ma wielkie oczy”. Okazało się, że wszyscy uczestnicy są bardzo zdolni i pilni, dlatego wszystkie zagadnienia są bardzo szybko opanowywane. Od samego początku tempo wprowadzanych nowych zagadnień jest dostosowane do możliwości uczestników, dlatego nikt nie musi się obawiać, że czegoś nie zrozumie. Zajęcia rozpoczęły się podstawowymi zwrotami, jakie możemy usłyszeć od nieznajomej osoby. Po kolei uczestnicy poznawali podstawowe czasowniki, pytania i odpowiedzi związane z danymi personalnymi, słownictwo związane z codziennością (np. rodzina, liczby, godziny, hobby itd.), aż do tworzenia zdań w podstawowym czasie. Na bieżącym etapie uczestnicy potrafią przywitać się, przedstawić, porozmawiać na temat rodziny i swojego hobby, powiedzieć którą mamy godzinę, gdzie dany przedmiot się znajduje, a także opowiedzieć jakie czynności wykonują regularnie.
Tym oto sposobem udowadniamy, że język angielski jest dla każdego. Serdecznie zapraszamy nowych uczestników, aby móc komunikować się z osobami z różnych zakątków świata.

 

zajęcia odbywają się we wtorki od 16.00 -18.00 w sali GOK w Lądku.
Zajęcia prowadzi Monika Włodarczyk