Zarząd

Zarząd Klubu Szachowego w osobach :
-Prezes – Krzysztof Lewandowski,
-V-ce prezes Robert Ludowicz,
-sekretarz Jolanta Budkowska,
-członkami zarządu klubu zostali Iwona Szubińska i Aleksandra Marszewska