Świetlica wiejska w Ciążeniu

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ
proponowany przez Świetlicę Wiejską w Ciążeniu
w okresie 09.10.2023r. – 09.02.2024r.