Świetlica Wiejska w Ciążeniu

TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ
proponowany przez Świetlicę Wiejską w Ciążeniu
w okresie 03.042023 – 19.06.2023