GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Lądku jest instytucją kultury, której głównym celem jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania kultury na terenie Gminy. Naszym głównym zadaniem jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz inspirowanie i rozwijanie ich aktywności artystycznej. Wszystkie te zadania realizujemy w czasie zajęć stałych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez cały rok.

Pragniemy być swoistą przystanią dla ludzi z pasją, dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.
Chcemy, żeby oferta zajęć uwzględniała oczekiwania mieszkańców i dawała możliwość rozwoju osobistego.

Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego.

Kadra:

Dyrektor GOK Lądek
Iwona Szubińska
Tel: 665 431 708

Instruktor k/o
Piotr Kaźmierczak
Tel: 665 431 708

ŚWIETLICA WIEJSKA w Ciążeniu
Instruktor k/o
Norbert Paszak
Tel: 539 985 884