plastyczno – kulinarne

Zajęcia plastyczno – kulinarne dla dzieci w Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu
odbywają się w trzech kategoriach wiekowych. Wtorek zarezerwowany jest dla
najmłodszych odbiorców czyli dla dzieci w wieku przedszkolnym. W środy na zajęcia
zapraszam dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej, natomiast czwartkowe spotkania
przeznaczone są dla dzieci z klas 4 – 6 szkoły podstawowej. Zajęcia dla wszystkich
trzech grup wiekowych odbywają się w godzinach 15.00 – 16.30.

Co robimy na zajęciach? Otóż każde zajęcia rozpoczynają się wspólną grą, bądź
zabawą integracyjną. Dalej w zależności od zaplanowanych działań albo gotujemy,
pieczemy lub robimy sałatki albo wykonujemy prace plastyczne z wykorzystaniem
różnych metod, materiałów i środków. Oprócz planowanych zajęć dzieci biorą udział
w konkursach plastycznych organizowanych przez miejscową bibliotekę i świetlicę,
przygotowują się do występów artystycznych, jak również biorą udział w
zorganizowanych zajęciach w czasie ferii zimowych oraz letnich.