WOŚP 2024r.

Licytacje WOŚP 2024
pod poniższym LINKIEM
⬇️

REGULAMIN LICYTACJI WOŚP

realizowanej przez Sztab Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku na rzecz 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej: „Regulamin”)
Zastrzeżenie prawne: przystąpienie do Licytacji jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści niniejszego dokumentu.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem licytacji charytatywnej jest Sztab przy Gminnym Ośrodku Kultury, z siedzibą w Lądku, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek.
2. Przedmiotem licytacji są rzeczy przekazane przez ich autorów i właścicieli.
3. Całkowity dochód uzyskany z licytacji zostanie przeznaczony na rzecz WOŚP.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami licytacji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Licytacja ma charakter otwarty – podawane kwoty są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji dla każdego uczestnika. Licytacja odbywa się ON-LINE.
§ 3 PRZEBIEG LICYTACJI
1. Licytacja zostanie poprzedzona prezentacją przedmiotów na stronie internetowej organizatora www.gokladek.pl oraz na FB Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku.
2. Licytacja odbywać się będzie przez stronę internetową: www.gokladek.pl
od godz.15:00 24.01.2024r. do godz. 18:00 dnia 28.01.2024r.
3. Każdy Uczestnik może wylicytować dowolną liczbę przedmiotów.
4. Kwoty licytacji/przebicia powinny być podane w formie pełnych polskich złotych i być wielokrotnością cyfry 10.
5. Uczestnicy zgłaszają swoje oferty cenowe poprzez wpis w komentarzu pod zdjęciem licytowanego przedmiotu na stronie internetowej organizatora www.gokladek.pl  (podając swój email oraz imię i nazwisko – zakaz używania nicków, pseudonimów).
6. Kwota przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników licytacji.
7. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika licytacji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
8. Oferta złożona w toku licytacji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik licytacji złoży ofertę korzystniejszą dla Fundacji WOŚP.
9. Wygrywa ten Uczestnik, który do momentu zakończenia LICYTACJI (godzina 18:00) 28.01.2024 złożył najwyższą ofertę („Zwycięzca”).
10. Zwycięzca licytacji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczającym terminie do 29.01.2024 r. do godz.15.00.
11. Wpłaty należy dokonać: a) na e-Skarbonkę Sztabu 5551, b) bezpośrednio do puszki SZTABU. Wydanie przedmiotu Zwycięzcy Licytacji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty do puszki WOŚP lub za okazaniem potwierdzenia dowodu wpłaty – przelewu, w terminie do 29.01.2024, w GOK-u w Lądku.
12. Zwycięzca odbiera wylicytowany Przedmiot w GOK-u w Lądku do godz. 20:00 28.01.2024r. lub do godz. 15:00 29.01.2024r. Odbioru można dokonać osobiście albo przekazując pisemne upoważnienie wybranej przez siebie osobie.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Licytacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sztabu oraz na stronie: www.gokladek.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Licytacji z przyczyn technicznych.

 

 

Jak licytować przedmioty w Sztabie 5551 w GOK w Lądku

Opublikowano w dniu 24 stycznia 2024

Jak licytować przedmioty w Sztabie 5551 w GOK-u w Lądku
1. Wejdź na stronę internetową: www.gokladek.pl
2. Otwórz zakładkę: WOŚP 2024, link https://gokladek.pl/index.php/sklep/
3. Przejrzyj ofertę przedmiotów.
4. KLIKNIJ W ZDJĘCIE, KTÓRYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY. (NP.  1. LICYTACJA WOŚP 2024 – PIŁKA DO KOSZYKÓWKI.
5. W komentarzu pod wybranym nr licytacji napisz proponowaną przez siebie kwotę (licytujemy podnosząc kwotę o 10zł lub jej wielokrotność) oraz dane: imię i nazwisko oraz swój e-mail (e-mail nie będzie publikowany).
6. Po zakończeniu licytacji (trwa ona do godz.18.00 28.01.2024r.) od godz. 18.00 zwycięzca licytacji danego przedmiotu zgłasza się po jego odbiór do GOK w Lądku 28.01.2024 do godz. 20.00 lub 29.01.2024 od godz. 09.00 do godz. 15.00.
7. Przy odbiorze wylicytowanego przedmiotu, należy okazać dowód wpłaconej kwoty do e-Skarbonki 5551, link: eskarbonka.wosp.org.pl/4htylx lub dokonać bezpośredniej wpłaty do puszki WOŚP w GOK.