Klub Seniora Radość

Klub Seniora „RADOŚĆ” spotkanie andrzejkowe które odbyło się w sali GOK w Lądku 26 listopada 1993 roku.
Od początku istnienia klubu spotkania odbywały się we wtorki i tak proszę państwa przez 20 lat niezmiennie to trwa .
Przez cały okres działalności nasi seniorzy zdobyli wiele nagród na różnych festiwalach i przeglądach organizowanych dla seniorów między innymi: we Władysławowie, w Wilczynie , w Turku, w Trzemesznie, w Powidzu itp. Skąd przywozili pamiątkowe dyplomy i niejednokrotnie wspaniałe nagrody które służ ą nam do dzisiaj.
Seniorzy również uczestniczą w życiu kulturalnym , występując podczas wielu uroczystości organizowanych na terenie gminy : uroczystości patriotyczne: 3 maja i 11 listopada, ZADUSZKI poetyckie, udział w uroczystości 50- lecia pożycia małżeńskiego , lokalne festyny itp.
Klub Seniora również brał czynny udział w wielu projektach organizowanych przez GOK Lądek i Stowarzyszenie Warto Pomagać
1. projekt „W naszym regionie jest pięknie i smacznie przyjedźcie do nas i sami zobaczcie” w 2009 gdzie uczył młode pokolenie gotowania potraw takich jak : pyrczok, jarmuż, parzybroda, barszcz z jajkami ,czornina z golokami, zalewajka, polewka, warka
2. projekt „Odpoczynek w naszej gminie już na cała Polskę słynie” kontynuacja nauki gotowania potraw lokalnych na bazie zakwasów:
3. Seniorzy byli również uczestnikami projektów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ”Warto Pomagać” np.
– „Dla siebie i innych dzielimy się każdą chwila naszego dojrzałego życia” – w czasie realizacji zadań kreowano wizerunek aktywnego seniora, promowano zdrowy styl spędzania wolnego czasu.
– „ Zrozumieć Starość” – profilaktyka zdrowotna wieku starczego” – działania w tym projekcie to : zorganizowano cykl spotkań , prelekcji, pobudzenie aktywności fizycznej seniorów
– „W świątecznym klimacie – czar świąt bożonarodzeniowych” – to pielęgnowanie tradycji lokalnych , kultury , przekazywanie zwyczajów z pokolenia na pokolenie, przeżywanie radosnych świąt Bożego narodzenia poprzez uczestnictwo w spotkaniach z twórczością ,koledą, udział w konkursach spotkaniu integrującym i podsumowującym projekt.
– obecnie seniorzy uczestniczą w realizacji projektu „Most Międzypokoleniowy” w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób starszych na lata 2013 – 2013 współfinansowanego przez ministerstwo pracy i Polityki Społecznej . Projekt zakłada wspieranie , propagowanie idei aktywnego życia wśród seniorów , integrację międzypokoleniowa ( seniorów 60+ i różnych grup wiekowych) w gminie Lądek. Wspólne działania w obszarze kultury , edukacji, rozwijania solidarności międzypokoleniowej, budowania sieci społecznej w tym wolontariatu wewnątrz i międzypokoleniowego
Seniorzy w swoim bogatym repertuarze posiadają utwory : Biesiadne, ludowe, patriotyczne , które bardzo chętnie przy różnych okazjach prezentują w swoim wykonaniu.