O nas

O nas……

Naszą misją jest  rozwój kultury, przekazywanie wartości i umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa  i  tradycji lokalnej. Istniejemy po to , aby pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Mieszkańcy w każdym wieku są naszym potencjałem a ich pomysły , naszym  mechanizmem  napędowym. Chcemy sprzyjać  ich rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do  integracyjnego rozwoju, naszej społeczności lokalnej.

Gminny Ośrodek Kultury od 1976  roku  służy mieszkańcom zapewniając  im jak najszersze uczestnictwo w kulturze. Dzięki filii  w Ciążeniu możemy  dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Różnorodna oferta wciąż się wzbogaca   i kierowana jest do osób w każdym wieku. Propagujemy  szeroko rozumiany ruch kulturalny , wspieramy tradycje lokalne i regionalne  poprzez organizowanie konkursów, i przeglądów,  a także warsztatów rękodzieła artystycznego. Prace lokalnych  twórców i artystów eksponujemy podczas wystaw w ośrodku kultury jak i podczas imprez plenerowych.

Szczególną troską otaczamy dzieci  i młodzież. Zajęcia  prowadzone w naszym Ośrodku  kształtują  wrażliwość  młodych ludzi  która pozwala im  znaleźć  właściwą  dla nich formę  artystycznej ekspresji dzięki zajęciom: plastycznym, teatralnym, kulinarnym, tanecznym. Możliwość prezentacji swoich dokonań mają  nasi podopieczni podczas, imprez plenerowych, wyjazdów, pikników artystycznych.

Nie zaniedbujemy też osób starszych którzy w naszym ośrodku rozwijają  swoje  talenty artystyczne uczestnicząc w warsztatach  w Lądkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku np.: wokalnych , malarstwa, rękodzieła artystycznego, gimnastyka dla zdrowia. Zespół wokalny  BELL CANTO  który  bardzo często przygotowuje programy  artystyczne słowno-muzyczne występując  na terenie gminy , powiatu lub jeszcze dalej.

Stawiamy sobie za cel aby  każdy mieszkaniec naszej gminy , potrzebujący samorealizacji mógł znaleźć  ofertę dla zaspokojenia swoich potrzeb edukacyjno-kulturalnych. Chcemy  być ośrodkiem skupiającym ludzi z inicjatywą, rozszerzać swą ofertę , nawiązywać  kontakty  z innymi instytucjami kultury z zewnątrz, aby poprzez wyjazdowe warsztaty wzbogacać działania  oraz korzystać z doświadczeń innych.