KLUB SZACHOWY

Szachy – to doskonała szkoła sukcesywnego logicznego myślenia… gra w szachy dyscyplinuje myślenie, ćwiczy koncentrację , rozwija pamięć. Powinna wejść w życie szkoły podstawowej jako jeden z elementów  kultury umysłowej. Rzecz  dotyczy tej  szkoły podstawowej , gdzie  edukacja intelektualna zajmuje szczególne  miejsce , wymaga specjalnych form i metod pracy”

Turnieje Szachowe      w Gminnym Ośrodku Kultury  w Lądku mają już swoją długoletnią tradycję , ponieważ  pierwsze rozgrywki szachowe między mieszkańcami  gminy  były już w roku 1994-95.

Pierwsze   otwarte  Mistrzostwa  Gminy Lądek w szachach   zostały zorganizowane   5 stycznia  1997 roku.  Ta 20 letnia tradycja  jest kontynuowana  i zbiera  żniwo wśród młodzieży nawet coraz młodszych  dzieci ponieważ od   10   lat   są  organizowane  Młodzieżowe Turnieje  Szachowe  w czasie ferii zimowych  , ponieważ  to wiele korzyści  i  sprzyja wzmacnianiu takich  cech  osobowości jak np :

–  pobudzanie wyobraźni, nawyk cierpliwości, zaprawa pamięci, samodzielność w podejmowaniu decyzji,  sprawność w planowaniu i realizacji operacji wymagających stosowania strategii  i taktyki

– wychowawcze wartości szachów  wynikają ze struktury samej gry, której intelektualne i sportowe elementy mają pozytywny wpływ  na charakter i umysł

Udział w rozgrywkach turniejowych  wymaga ponadto  odporności psychicznej ( nie załamywanie się po przegranej lub popełnionym błędzie) oraz czysto sportowego traktowania gry, tego co określa się jako „fair – play”, czyli honorową i uczciwą grę. Z tych względów  szachy zostały uznane  za ważny czynnik edukacji młodzieży  a nauczanie  gry w szachy weszło  do programów szkolnych w wielu krajach.