Zarząd

Prezes – Maria Rejer
Sekretarz – Jadwiga Rewers
Skarbnik – Halina Waszak
Członek zarządu – Zofia Wawrzyniak
Członek zarządu – Zofia Paruszewska