KOLONIE LETNIE W JAROSŁAWCU 2017

Powiększ obraz

Projekt pt. „Szansa na wakacyjny uśmiech- twórczo, aktywnie, zdrowo bo na sportowo” współfinansowany przez Fundację PZU, Fundację PKO Banku Polskiego, Urząd Gminy w Lądku, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Bank Spółdzielczy w Słupcy, osoby prywatne.

Tego lata dzieci i młodzież wypoczywała na koloniach zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Warto Pomagać” , w partnerstwem z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lądku w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec w Ośrodku Kolonijnym „ Róża Wiatrów” pod hasłem „ „ Szansa na wakacyjny uśmiech- twórczo, aktywnie, zdrowo bo na sportowo”
Uczestnicy kolonii aktywnie i zdrowo spędzili chwile wakacyjne m. in. na: zajęciach profilaktycznych z elementami zajęć z socjoterapii, zajęciach, grach i zabawach integracyjnych, sportowych, kąpielach w basenie na terenie ośrodka i w morzu itp. Dużo rodności i uśmiechu na buziach przyniosły kolonistom rozgrywki sportowe – olimpiada kolonijna, warsztaty bursztynowe połączone z nocnym zbieraniem bursztynów czy wycieczka do Darłówka – przejazd statkiem po morzu itp.
Wielkie poruszenie i zainteresowanie wśród wypoczywających wczasowiczów wywołał chrzest na plaży i przyjęcie do grona kolonistów dzieci, które pierwszy raz spędzały wakacje na kolonii.
Podsumowanie przygody kolonijnej odbyło się przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. Koloniści zaprezentowali okrzyki grup, piosenkę kolonijną oraz złożyli podziękowania dla wychowawców i kierownika kolonii śpiewając humorystyczną piosenkę podsumowującą ich pracą i zaangażowanie w organizację zajęć kolonijnych.