PODSUMOWANIE PROJEKTU „SZACHY – POMYSŁ NA ROZWÓJ WSPÓLNOTY LOKALNEJ Z TERENU GMINY LĄDEK”

Informacja z Turnieju szachowego i zakończenia projektu.

Na Turnieju byli obecni : z-ca Wójta Pani Ewa Jedlikowska, Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu – Andrzej Ciesiński, Przedstawiciele Fundacji Unia Nadwarciańska: Pani prezes Grażyna Trawka , sekretarz Pan Jerzy Orchowski oraz Pani Barbara Rempińska, pracownik ds. pozyskiwania środków w pozabudżetowych Urzędu Gminy w Lądku Natalia Śmiechowska, Pan Franciszek Ludowicz wolontariusz , instruktor oraz długoletni sędzia Turniejów Szachowych w GOK w Lądku, Pan Krzysztof Lewandowski , wolontariusz warsztatów szachowych i pan Robert Ludowicz wolontariusz warsztatów szachowych. Bardzo serdecznie powitani zostali uczestnicy warsztatów szachowych oraz ich opiekunowie.

O projekcie

Projekt dofinansowany został przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pt: „ Szachy – pomysł na rozwój wspólnoty lokalnej z terenu Gminy Lądek” został napisany na konkretną potrzebę , brakowało nam sprzętu do przeprowadzania Turniejów szachowych a chętnych z roku na rok do gry w szachy jest coraz więcej , i to był główny powód napisania wniosku do Fundacji Inicjatyw Obywatelskich Mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

W ten nasz mały lokalny sukces zaangażowało się wiele osób: pomysł – Iwona Szubińska  dyr  GOK Lądek, wsparcie Wójta Gminy Lądek Artura Miętkiewicza, Pani Natalii Śmiechowskiej ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych z Urzędu Gminy w Lądku, Fundacji Unia Nadwarciańska dzisiaj nie bylibyśmy tutaj, ponieważ bez ich wsparcia projekt najprawdopodobniej nie otrzymał by tylu pkt a byliśmy ocenieni wysoko bo na 6 miejscu a złożonych wniosków było około 320

Projekt trwał: od 01 czerwca – 31 października 2017 – całe 5 m-cy

W m-cu czerwcu odbyła się rekrutacja uczestników a od 21 sierpnia 2 x tyg odbywały się zajęcia w GOK w Lądku, w sierpniu i we wrześniu w poniedziałki i czwartki, w m-cu październiku we wtorki i piątki. Ogółem w projekcie uczestniczyło 40 osób – (30 dzieci i 10 osób dorosłych).

Celem głównym projektu było:

Zwiększenie zaangażowania i aktywności mieszkańców Gminy Lądek , realizowanie ich potrzeb związanych z bezpłatna nauką gry w szachy poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy z 3 wolontariuszami i zwiększenie dostępu do aktywności obywatelskiej 40 osób podczas 5 miesięcy realizacji projektu oraz rozwijanie zaangażowania środowiska lokalnego w realizację działań poprzez  zaangażowanie wolontariuszy oraz mieszkańców wspólnoty lokalnej.

Celem szczegółowym tego projektu było:

Zwiększenie aktywności obywatelskiej i zaangażowania środowiska lokalnego w realizację działań mających na celu propagowanie aktywnego stylu życia poprzez tworzenie oferty atrakcyjnych zajęć szachowych poprzez zaangażowanie 3 wolontariuszy i 40 uczestników podczas realizacji projektu .

Zwiększenie u 40 beneficjentów : zdolności koncentracji , umiejętności analizy i dedukcji złożonej sytuacji, pobudzanie wyobraźni , nawyk cierpliwości, samodzielność w podejmowaniu decyzji, sprawność w planowaniu i realizacji operacji wymagających stosowania taktyki i strategii, zaprawa pamięci, ważnym celem tego projektu było utworzenie Klubu Szachowego .

Z projektu udało się pozyskać: 20 szt – szachownic turniejowych, 20 zestawów figur szachowych z woreczkami, 20 zegarów szachowych elektronicznych,  zestaw 10 książek do nauki gry w szachy .Ogółem to 5 000,00 otrzymanej mikrodotacji a całkowity koszt projektu wyniósł 12 700 zł w tym wkład osobowy to 7 200 ( to : wolontariusze, instruktorzy prowadzący zajęcia i obsługa księgowa) własny wkład finansowy w ten projekt to: 500 zł

Obecni na sali zostali zaproszeni do udziału w Turnieju szachowym o Puchar Wójta Gminy Lądek Artura Miętkiewicza, który ufundował puchary w kategorii dzieci i dorosłych.

Turniej został uroczyście otwarty przez szczególnego gościa Prezesa Wielkopolskiego Związku Szachowego – Andrzeja Ciesińskiego

Turniej Szachowy poprowadził sędzia Turnieju Pan Krzysztof Lewandowski , wraz z asystentem Robertem Ludowiczem a nad całością czuwał Prezes Wielkopolskiego Związku Szachowego Pan Andrzej Ciesiński. Po zapoznaniu się z regulaminem turnieju , zasadami , ważnymi wskazówki organizacyjnymi uczestnicy przystąpili do gry.

Ostateczne  wyniki  Turnieju Szachowego  o Puchar Wójta Gminy Lądek  to:

W kategorii  –  Juniorzy.  W tej grupie wiekowej przystąpiło do gry 23  uczestników

I miejsce Aleksander Marszewski, II miejsce Szymon Wojewoda, III miejsce Kacper Waszak

 

W kategorii  seniorzy przystąpiło do Turnieju 10 zawodników  , zwycięzcą okazała się  Jolanta  Budkowska ,II miejsce Marzenna Lewandowska , a na III miejscu – Dropińska Kamila

Puchary i dyplomy wręczone zostały przez Panią Zastępcę Wójta Ewę Jedlikowską i Prezesa Wielkopolskiego Związku Szachowego. Organizatorzy przewidzieli również  statuetki dla najmłodszego zawodnika i uczestnika warsztatów a była to Alicja Waszak, a najstarszym zawodnikiem zawodów i warsztatów, okazała się  pani Marzenna Lewandowska.

Przewidziano również nagrody za sumienność i obecność w warsztatach a byli to: Jakub Stogiński, Kalina Lewandowska oraz Anna Karwańska.

Kolejnym ważnym punktem spotkania było Powołanie Klubu Szachowego – na terenie Gminy Lądek.

Po przedstawieniu i przeczytaniu statutu , odbyło się głosowanie nad statutem gdzie zebrani jednogłośnie zadecydowali o powstaniu Klubu Szachowego przy GOK w Lądku. Następnie wybrano- powołano Zarząd Klubu Szachowego w osobach : Prezes – Krzysztof Lewandowski, V-ce prezes Robert Ludowicz, sekretarz Jolanta Budkowska, członkami zarządu klubu zostali Iwona Szubińska i Aleksandra Marszewska Klub otrzymał nazwę Klub Szachowy – Hetman Lądek przy GOK w Lądku.

Postanowiono kontynuować warsztaty szachowe , w każdą ostatnia sobotę m-ca o godz: 10.00 w sali GOK w Lądku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy

Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim , którzy włozyli swój wkład w realizację projektu:

  • Wójtowi Gminy Lądek – Arturowi Miętkiewiczowi za wsparcie i pomoc w realizacji projektu pn:”Szachy- pomysł na rozwój wspólnoty lokalnej z terenu gminy Lądek.
  • Fundacji Unia Nadwarciańska za pomoc w realizacji projektu
  • Franciszkowi Ludowiczowi za długoletnią współpracę w prowadzeniu warsztatów i Turniejów szachowych  w GOK
  • Krzysztofowi Lewandowskiemu i Robertowi Ludowiczowi za pomoc i realizację projektu
  • Panu Andrzejowi Ciesińskiemu Prezesowi Wielkopolskiego Związku Szachowego za przybycie i czuwanie nad prawidłowością przebiegu powstania Klubu Szachowego i Turnieju Szachowego.
  • Podziękowano również wszystkim uczestnikom warsztatów i opiekunom, rodzicom
  • Panu Piotrowi Kaźmierczakowi za pomoc w realizacji projektu
  • ekowano także zarządowi OSP w Lądku za umożliwienie przeprowadzenia Turnieju na Sali OSP w Lądku.