Jesteś tutaj:

Autor: Piotr Kaźmierczak

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA DZIECI I DOROSŁYCH
NA ROK 2019/2020
proponowane przez GMINNY OŚRODEK KULTURY w Lądku

1. NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – dzieci uczą się języka poprzez zabawę i taniec i śpiew. Pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej . dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach i bardzo chętnie włączają się do wszystkich proponowanych zabaw .Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu – poniedziałek liczba miejsc ograniczona. Cztery grupy wiekowe. (płatne) Zgłoszenia do 20 września br.

2. ZAJĘCIA PLASTYCZNE – dzieci poznają różne techniki plastyczne, podstawowe zasady, zabawy kolorem, podstawy łączenia kolorów, ćwiczą umiejętności posługiwania się różnymi przyborami, doskonalą swoje umiejętności manualne. Na zajęciach dzieci wyrabiają sobie wrażliwość i wyobraźnię oraz współpracy w grupie. Zajęcia dobywają się 1 x w tygodniu. ( płatne)

2. ZAJĘCIA KULINARNE – uczestnicy poznają tajniki sztuki kulinarnej, uczą się praktycznych zasad gotowania i przygotowywania potraw ,ciast; podawania , nakrywania do stołu, poznają podstawowe zasady zachowania się przy stole. Zajęcia odbywają się 1 x w miesiącu.

3. WARSZTATY TEATRALNE – uczestnicy bawiąc się uczą , zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną .Uczą się wyrażać swoje emocje, oswajają się z przestrzenią sceniczną, poznają tajniki sztuki teatralnej. Warsztaty odbywają się 1 x w tygodniu

4. KARATE – zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w szkole w Lądku. Uczestnicy poznają tajniki sztuk walk wschodu pod czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora. Jest to filia Słupeckiego Klubu „Karate DO SHOTOKAN”. Zajęcia bez limitu wiekowego, mogą uczestniczyć dorośli i dzieci wspólnie. Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu.( płatne)

5. ZAJECIA TANECZNE – zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej w szkole w Lądku, pod okiem wykwalifikowanego instruktora ( płatne)

6. NAUKA GRY NA GITARZE – zajęcia odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanego instruktora w GOK ( płatne)

Zapisy do 30 września 2019 liczba miejsc ograniczona.
Zajęcia odbywać się będą od Października 2019 roku, wg: ustalonego harmonogramu
Bliższych informacji można uzyskać pod tymczasowym nr tel. 665 431 708. Zainteresowane osoby i rodziców prosimy o kontakt telefoniczny, osobisty do szkoły podstawowej w Lądku sala nr 16 na I piętrze lub e-mailowy: gokladek@vp.pl, w celu wypełnienia stosownych oświadczeń.

186

187

188

189

190

191

192

193

 

 
PROTOKÓŁ
Z ROZSTRZYGNIĘCIA GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT – MURAL
NIEWIDZIALNA GRANICA – GRANICA KTÓRA LACZY A NIE DZIELI

Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Lądku powołał komisję konkursową w składzie:
1. mgr Zofia Wawrzyniak – przewodnicząca
2. mgr Maria Paszak – członek
3. Piotr Kaźmierczak – członek
Konkurs był adresowany dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Lądek.

Cel konkursu:
• Głównym celem konkursu jest pogłębienie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży, kształtowanie w nich postaw lokalnego patriotyzmu.
 zachęcanie uczestników biorących udział w konkursie do poszukiwania różnych źródeł informacji i korzystania z nich,
 kształtowanie umiejętności pracy,
 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 uczczenie 750 rocznicy lokacji miejscowości Samarzewo
 rozbudzenie inwencji twórczej

Na Konkurs wpłynęły 24 prace wszystkie zostały zakwalifikowane do oceny.

Komisja postanowiła przyznać I nagrodę Sarze Zataj z klasy IIIb Gimnazjum w Lądku
Trzy drugie równorzędne nagrody otrzymują : Klara Rempińska z kl Va z Ciążenia, Barbara Rempińska IV z Ciążenia i Antonina Rempińska – przedszkole z Ciążenia.

Prace wyróżnione:
Wiktoria Warzych kl VI SP Lądek
Szymon Rewers kl VI SP Lądek
Dorota Wojtczak kl. III b Gimnazjum w Lądku
Julia Brzezińska kl III Gimnazjum
Dominika Bartkowska kl. III Gimnazjum
Wiktoria Wiatrowska kl. III b Gimnazjum w Lądku
Weronika Jaszczak kl. III Gimnazjum w Lądku
Aleksandra Orchowska kl. III Gimnazjum w Lądku
.

KOMISJA KONKURSOWA

Zofia Wawrzyniak
Maria Paszak
Piotr Kaźmierczak

PRACA NAGRODZONA

Sara Zataj z klasy IIIb Gimnazjum w Lądku

20190610_150145

 

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

received_289899438495698 received_319160888796009 received_322349085311491 received_326629108217615 received_326659918216021 received_331785597770775 received_339955630248975 received_343273503257587 received_344070906494905 received_344183163149989 received_352746312069320 received_353200945578433 received_354979755417158 received_355812971757086 received_361057474565282 received_362647731302530 received_363836937867091 received_364533480874447 received_370990866896418 received_371161083583543 received_373257686714557 received_373713826680830 received_386223258696457 received_390359808505060 received_393575504603357 received_401604937142609 received_416562348949768 received_422796435112838 received_425738028026968 received_431617370763504 received_432629773999940 received_433064860874615 received_459343388180671 received_468952000584560 received_479997875898932 received_488768965285748 received_488801031887963 received_492734784813421 received_499906944113945 received_507086529935341 received_512431436163392 received_547434242460510 received_575145679556436 received_580909625646761 received_587912421612682 received_588594808213802 received_613093715847276 received_620185045140486 received_629350704259875 received_632450597238177 received_635269170310407 received_643279822842853 received_655401671643744 received_675629162906349 received_681807468934873 received_694279994351445 received_723159611447618 received_735507470216763 received_910960342573965 received_1125292344347799 received_1240396629494005 received_1258727064306135 received_1616204865181146 received_2131199097180737 received_2200345823590639 received_2275643212554065 received_2304010806362099 received_2305783163020091 received_2357960124529965

„Wypoczynek, sport, spotkania z historią Polski nad morzem”-
tematem przewodnim kolonii letnich
Stowarzyszenie „Warto Pomagać” działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lądku już wielokrotnie było organizatorem kolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Lądek. W tym roku dzieci odpoczywały czynnie w Ustroniu Morskim w Ośrodku Kolonijnym „Węgielek” w terminie od 07. 07. 2019r do 17.07. 2019r. Osobą nadzorującą projekt jak zwykle była pani Janina Taras przewodnicząca Stowarzyszenia „Warto Pomagać”, która od wielu lat sprawowała funkcję kierownika kolonii. W tym roku funkcję tę przejęła pani Dorota Rudolf, zdając egzamin szefa celująco. Tak ocenili jej pracę wychowawcy kolonijni: pani Renata Sobieraj, pan Piotr Kaźmierczak i pan Arkadiusz Ciesiółka.
Grupa składała się z 48 kolonistów. Program kolonii był bardzo bogaty, o co zadbała kolonijna kadra. Pogoda dopisała jak na zamówienie, dzięki czemu program zaplanowany w 100% zrealizowano. Koloniści z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach sportowych:
w Olimpiadzie Kolonijnej, w Turnieju Rekreacyjno- Sportowym, Turnieju Tenisa Stołowego. Swoją sprawność fizyczną dzieciaki sprawdziły w Parku Linowym, gdzie wychowawcy z podziwem obserwowali ich poczynania. Do ważniejszych wydarzeń na kolonii można dodać: wycieczkę do Western Parku, seans filmowy w kinie 7D, występ Magika, oraz wycieczkę do Kołobrzegu.
W Kołobrzegu grupa spędziła cały dzień. Program wycieczki był bardzo bogaty: spacer promenadą
i molo, zwiedzanie latarni morskiej, rejs statkiem, zwiedzanie Muzeum Oręża Polskiego, podziwianie pomników i rzeźb Zaślubin z Morzem, „Ukryta Kraina”.
Koloniści przez cały turnus uczestniczyli w licznych konkursach: konkursie czystości, konkursie na najsympatyczniejszego kolonistę, konkursie na najpiękniejszą rzeźbę z piasku oraz w konkursie na Miss i Mistera kolonii, „Pamiętnik Kolonisty” – pisanie wspomnień przez kolonistów
Aktywnie i wzorowo koloniści zaangażowali się w przeprowadzenie Wieczoru Satyry i Humoru oraz zabawy w Kalambury. Aura sprzyjała, dzięki czemu młodzież korzystała z kąpieli morskiej i słonecznej. Niezwykłym dniem był dzień chrztu kolonijnego Neptunalia „Kolorowy zawrót głowy” z pasowaniem na kolonistę. W tym roku do chrztu przystąpiło 18 kolonistów.
Każdy dzień uzupełniały zajęcia profilaktyczne, których celem było przeciwdziałanie patologiom społecznym: rozpoznawanie potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci i młodzieży, ukazywanie negatywnych stron agresji i przemocy, integracja grupy poprzez prace i zabawy zespołowe, kształtowanie cech osobowości, postaw i zachowań powszechnie wskazanych
i akceptowanych społecznie. Zajęcia profilaktyczne „RAZEM NAD MORZEM”, to także warsztaty plastyczne „Pomaluj swoją koszulkę” oraz „Poczta Kolonijna”
Wszyscy jednogłośnie ocenili tegoroczne kolonie za bardzo udane. Większość zadeklarowała chęć wyjazdu na kolonie w przyszłym roku.
Sponsorami naszego programu kolonijnego pod hasłem
„Wypoczynek, sport, spotkania z historią Polski nad morzem”
byli:
• Urząd Gminy Lądek
• Kuratorium Oświaty
• Radny Powiatu Słupeckiego
– Pan Jerzy Orchowski
• Wójt Gminy Lądek
– Pan Artur Miętkiewicz
• Przewodniczący Rady Gminy Lądek
– Pan Waldemar Błaszczak
• Radni Gminy Lądek
– Pan Tomasz Kaszuba
– Pani Katarzyna Wojewoda
– Pan Adam Szygenda
– Pan Jerzy Czechowski
– Pan Bogdan Kaczmarek
– Pan Jacek Kujawa
– Pan Rafał Piotrowski
– Pan Przemysław Różański
– Pani Barbara Siwek

Serdeczne podziękowania dla sponsorów i darczyńców składają koloniści, wychowawcy oraz organizatorzy.

Poniedziałek 24.06.2019 r
Dzień integracyjny
Po zapoznaniu się dzieci i przywitaniu przez organizatorów , przystąpiono do pisania KONTRAKTU – UMOWY w której są zawarte przez samych uczestników ważne informacje o zachowaniu się wobec siebie i innych. Ponieważ pogoda w tym dniu była bardzo upalna ten dzień spędzono w GOK na zajęciach integracyjnych grupy .
Wtorek 25.06.2019
Dzień zabaw integracyjnch
Ten dzień zaplanowano na zabawy na świeżym powietrzu , ale ponieważ był bardzo upalny i goracy dzień zostaliśmy aby budować , konstruować różnego rodzaju budowle z klocków manipulacyjnych A na zakończenie dnia niespodzianka z której wszyscy byli zadowoleni .
ŚRODA 26.06.2019
Tego dnia dopisała piękna słoneczna pogoda , wszyscy długo czekali na ten wyjazd i nadeszła ta chwila. W bardzo radosnym nastroju grupy udały się do Wrześni na basen. Była wesoła zabawa , każdy mógł się rozkoszować w pięknej scenerii wrzesińskiego basenu . Na zakończenie dzieci czekała niespodzianka z której wszyscy byli zadowoleni.
Czwartek 27.06.2019
Zajęcia z historią
Tego dnia została zaplanowana wycieczka do Muzeum Władysława Reymonta w Kołaczkowie pogoda dopisała. Dzieci dowiedziały się dużo o życiu i historii noblisty. Wiedza została przekazana przez dyr GOK w Kołaczkowie bardzo ciekawie i w interesujący sposób . Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się tez wiele o urządzeniach , które były używane przez ich rodzicow i dziadkow / radia, magnetofony, gramofony, maszyny liczace, dalekopisy itp…/ W powrotnej drodze uczestnicy zostali w historycznej na granicy Prusko- Rosyjskiej gdzie dowiedzieli się wiele o niej od opiekunki granicy w Borzykowie.
001 002 046 047 048 050 068 069 070 071 072 073 075 076 077 078 079 080 081 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 20190624_105147

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Tego dnia została zaplanowana wyprawa Spotkanie z natura. Dużo wrażeń i emocji towarzyszyło uczestnikom podczas obserwacji pary bielików przy czatowni Pana Jerzego Orchowskiego który , prowadził te wyprawe. W tracie marszu odbyły się konkursy na temat wiedzy o NPK . Konkretna i szybka odpowiedz była zawsze nagradzana upominkiem ufundowanym przez Pana Orchowskiego. Ciekawym i interesującym punktem tej wyprawy było zapoznanie się z punktem obserwacyjnym tzw czatownia , gdzie zazwyczaj z ukrycia robi się zdjęcia i prowadzi się obserewacje ptakow i zwierzat. Dzieci odjeżdżały pełne wrażeń i wspaniałych wspomnień.

Noc Świętojańska w Ciążeniu to tradycyjna uroczystość organizowana od bardzo dawna. Uroczystość ta jest związana z lokalnym kościołem pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Corocznie 24 czerwca odbywa się odpust poprzedzony Nocą Świętojańską. Przodkowie zbierali się nad rzeką Wartą , palili ogniska na znak odpędzenia złych duchów, a ksiądz święcił wodę aby można kąpać się w rzece. Był to znak bezpieczeństwa kąpieli że nikomu nic się nie stanie. Dziewczęta plotły wianki, które płynęły z prądem rzeki. Dziewczyna , której wianek zostanie wyłowiony przez kawalera zgodnie z tradycją szybko wyjdzie za mąż. Przy tym odbywały się śpiewy i tańce do późnej nocy. Najczęściej przygrywała orkiestra strażacka. Mieszkańcy Ciążenia kontynuują tradycje Nocy ŚWIĘTOJAŃSKIEJ , CHOCIAŻ NIE NAD RZEKĄ Wartą ale w amfiteatrze dlatego 23 czerwca został zorganizowany festyn dla mieszkańców Ciążenia i okolic. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz. Organizatorami tegorocznego festynu byli: Urząd Gminy w Lądku, Gminny Ośrodek Kultury w Lądku wraz ze Świetlicą Wiejską w Ciążeniu, Koło Aktywnych Pań oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Ciążeniu. Impreza nie odbyłaby się gdyby nie gorące serca sponsorów a byli nimi:
Wójt Gminy Lądek –Artur Miętkiewicz główny sponsor gwiazdy wieczoru zespołu MASTERS i grochówki, nagrody za konkurs na „NAJPIEKNIEJSZY wianek świętojański” ufundowane zostały przez: GOK w Lądku,, Fundusz sołecki, Jerzego Czechowskiego, Barbarę Siwek, Waldemara Błaszczaka, Martę Portala, Centrum Zabaw i Rozrywki DINO świat w Słupcy , Kurier Słupecki, Firma Remontowo-Wykończeniowa Karol Martyniak.
Darmowe zjeżdżalnie dla dzieci ufundowane zostały przez OSP w Ciążeniu, sołtysa Czesława Siubę, Paulinę i Michała Szumigalskich.
Również sponsorami tegorocznej nocy świętojańskiej w Ciążeniu byli:
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Błaszczak, Radni powiatu słupeckiego Panowie: Stefan Zieliński i Jerzy Orchowski, Bogdan Kaczmarek, Koło Aktywnych Pań w Ciążeniu , Bank Spółdzielczy w Słupcy, Koło Aktywnych Pań w Ciążeniu, Anna i Andrzej Suszka, Renata Tkaczyk, Spółdzielnia Mleczarska w Strzałkowie, Gospodarstwo Rolne ”Rolgos”, Sołtys Ciążenia Pan Czesław Siuba, Elektronika Samochodowa Paweł Błaszczak , Firma Drzewo-Cars – Drzewieccy ,Mechanika Pojazdowa -Sławomir Głuchowski , Monika i Tomasz Karolak, Barbara i Włodzimierz Kryszak, Geo- Pomiar- Weronika i Bartosz Burda, Jerzy Franczak- Stacja Diagnostyczna , Stanisław Karolak, Kacper Urbański – Nauka Jady ”Kamaro”,Stolarstwo Meblowe – Iwona i Rafał Sypniewscy, Sprzedaż węgla Agnieszka i Paweł Przybyła, Mix-Moto – Mateusz Chojnacki, Firma Olczak, Janusz Nowacki – Pepero Polo, Małgorzata i Marek Sokołowicz, Agnieszka i Łukasz Czajka, , Maciej Ciszewski, Paulina i Michał Szumigalscy, Iwona Szubińska, Milena Knopkiewicz,
Tradycyjnie odbył się także konkurs na „Najpiękniejszy wianek świętojański” do którego w tym roku przystąpiło 32 uczestników. Komisja konkursowa została powołana przez GOK w Lądku w składzie : Przewodnicząca komisji – Zofia Wawrzyniak – lokalna malarka oraz emerytowana nauczycielska plastyki ,Krystyna Kałwinska – lokalna malarka oraz Piotr Kaźmierczak – instruktor plastyki w GOK w Lądku.
I miejsce otrzymała Marietta Druchlińska, która wykonywała swój wianek wspólnie z dziadkami którzy mieszkają na terenie gminy Lądek, dodatkową nagrodę przekazała także Firma Remontowo-Wykończeniowa Karola Martyniaka
II miejsce – Maria Mikołajewska
III miejsce Gabriela Sobczak
IV miejsce – Julia Zauer, Emilia Sypniewska, Pola Przespolewska, Kalina Przespolewska,Zosia i Marysia Jackowskie
Wyróżnienie otrzymali: Zofia Kamińska, Miłosz i Marcel Wojtczak, Lena i Julia Szumigała, Pola Nowak, Julia Kruszczak, Jakub Małecki
Nagroda dla najmłodszego uczestnika przypadła – Tymoteuszowi Kołtuniakowi a dla najstarszego przypadła Ewelinie Siuba
Nagroda specjalna ufundowana przez Kurier Słupecki przypadła – Klarze i Antosi Rempińskim
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
Regulamin konkursu był dostępny na stronie Gminy Lądek i GOK w Lądku oraz na tablicy ogłoszeń
Podczas festynu Nocy Świętojańskiej na scenie były występu lokalnych dużych i małych artystów :
– występ dzieci z przedszkola w Ciążeniu
– występ dzieci ze szkoły podstawowej w Ciążeniu
– występ Aleksandry Malewicz z Ciążenia
– występ dziewcząt działających w ŚWIETLICY W CIĄŻENIU
– występ Pauliny Ławniczak z Dziedzic
– występ Nataszy Grześkiewicz, Dominiki i Magdy Grzelczak
– występ chóru BELL CANTO Lądkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
– Obrzęd świętojański i przemarsz nad rzekę Wartę oraz poświęcenie wody przez miejscowego Proboszcza
– wręczenie nagród i wyróżnień za konkurs Na „Najpiekniejszy wianek świętojański”
– występ gwiazdy wieczoru zespół MASTERS
– zabawa z DJ Romi i DJ MAJK
Podczas imprezy można było posmakować wspaniałych , smacznych potraw Koła Aktywnych Pań
Organizatorami tegorocznej NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ byli :
Urząd Gminy w Lądku, Gminny Ośrodek Kultury w Lądku ze ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ w Ciążeniu

Koło Aktywnych pań w Ciążeniu, OSP w Ciążeniu

20190622_171712 20190622_173229 20190622_174316 20190622_174423 20190622_174430 20190622_174445 20190622_174454 20190622_174853 20190622_175050 20190622_175508 20190622_175700 20190622_180405 20190622_181331 20190622_181407 20190622_183026 20190622_183228 20190622_185304 20190622_185322 20190622_190324 20190622_192937 20190622_193209 20190622_193303 20190622_193641 20190622_194259 20190622_194334 20190622_201100 20190622_201204 20190622_201406 20190622_201554 20190622_201717 20190622_201854 20190622_202000 20190622_202101 20190622_202457 20190622_203323 20190622_210508 20190622_220830 20190622_230359

17 czerwca pod wiatą na stadionie w Lądku odbyło się zakończenie roku nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do GOK. Słuchacze otrzymali medale i drobne upominki. Po części oficjalnej dzieci i ich rodzice zostały zaproszone na kiełbaskę z ogniska. Wszyscy świetnie się bawili.

 20190617_162327

20190617_162407

20190617_162557

20190617_174706

20190617_175020

20190617_175241