Jesteś tutaj:

Autor: Piotr Kaźmierczak

Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w warsztatach szachowych które odbywają się w GOK w Lądku.  (liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń)

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOK w Lądku.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

tel. 63 2763 508           lub           kom. 603 812 827

Scan szachy 2

Świetlica Wiejska w Ciążeniu

zaprasza do udziału w konkursie

NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI

w ramach
NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 2017

POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY LĄDEK

Regulamin Konkursu

1. Celem konkursu jest podtrzymanie i kultywowanie lokalnej tradycji.
2. Konkurs jest kierowany dla wszystkich mieszkańców z terenu Gminy Lądek.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
zgłoszenie się z gotowym wiankiem do komisji konkursowej w celu nadania numeru wiankom
w dniu: 24.06. b.r. w godzinach 1700 – 1800
(komisja konkursowa czekać będzie przy scenie w amfiteatrze w Ciążeniu)
4. Wymogi formalne:
• wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (kwiaty, gałęzie, liście, zioła),
• wyższą punktację zdobędą wianki w których znajdować się będą takie rośliny jak: bylica, rumianek, dziurawiec, kończyna, kwiat dzikiego bzu, liście paproci i inne kwiaty polne,
• wianki muszą być wykonane w całości z materiałów ulegających biodegradacji (niedopuszczalne jest używanie jako podkładki i stelaża styropianu oraz sztucznych kwiatów)
Wianki do których zostały wykorzystane sztuczne materiały nie będą brane pod uwagę w konkursie!
• wianek powinien mieć trwale przymocowaną jedną lub więcej świec,
• średnica wianka powinna wynosić do 30 cm,
• wianek powinien mieć nadany numer przez komisję konkursową,
1. Kryterium oceny: dobór materiałów, zgodność z wymogami regulaminu, ogólne wrażenie artystyczne, estetyka wykonania.
2. Wianki oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.
3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 24.06.2017r. ok. godz. 2000 na scenie w trakcie imprezy.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, zdjęcia i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczanych w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych.
5. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym Regulaminie rozstrzyga Organi

Fundacja „Unia Nadwarciańska” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Warto Pomagać” i GOK Lądek realizuje projekt „Aktywny obywatel – szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2017.
W dniu 24 maja odbyła się debata społeczna, kolejnym działaniem będą warsztaty „Trening skutecznej komunikacji” dla 24 osobowej grupy kandydatów na liderów społecznych.
Pierwsze spotkania warsztatowe odbędą się 8 czerwca w GOK w Lądku o godz. 17:00

Fundacja Unia Nadwarciańska zaprasza mieszkańców Gminy Lądek na debatę pt. „Ludzie wiedzą, więcej czego im potrzeba”, która odbędzie się 24 maja 2017r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lądku.
Debata jest działaniem w ramach projektu „Aktywny obywatel – szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO 2017